Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán USDT ERC20 MB Bank 120.001 USDT 2 giờ trước
Bán Perfectmoney USD MB Bank 140 USD 2 giờ trước
Bán USDT ERC20 MB Bank 283.007 USDT 2 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 2 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 3 giờ trước
Mua VietComBank Litecoin 0.36194 LTC 4 giờ trước
Bán E-voucher USD VietComBank 13 USD 5 giờ trước
Mua VietComBank E-voucher USD 100 USD 5 giờ trước
Bán E-voucher USD VietComBank 9 USD 5 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 5 giờ trước
Bán USDT TRC20 Techcombank 399.990 USDT 12 giờ trước
Bán USDT ERC20 Techcombank 399.990 USDT 12 giờ trước
Bán USDT TRC20 Techcombank 400.006 USDT 12 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 14 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 8 USD 16 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 18 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 20 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 21 giờ trước
Bán E-voucher USD VietComBank 17 USD 21 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 30 USD 21 giờ trước
Votes
Bán 120USDT => MB Bank (5)
Bán 140USD => MB Bank (5)
Bán 283USDT => MB Bank (5)
Bán 195USDT => MB Bank (5)
Bán 240USDT => MB Bank (5)
Bán 250USDT => MB Bank (5)
Bán 210USDT => MB Bank (5)
Bán 169USDT => MB Bank (5)
Bán 171USDT => MB Bank (5)
Bán 168USDT => MB Bank (5)