Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán Litecoin BIDV 1.66000 LTC 7 phút trước
Bán Litecoin MB Bank 2.00005 LTC 14 phút trước
Mua VietComBank Bitcoin 0.00400 BTC 4 giờ trước
Bán Bitcoin VietComBank 0.00635 BTC 5 giờ trước
Bán Litecoin VietComBank 0.63300 LTC 7 giờ trước
Bán Litecoin VietComBank 0.92000 LTC 21 giờ trước
Mua VPBank E-voucher USD 11 USD 1 ngày trước
Bán Bitcoin VietComBank 0.00529 BTC 1 ngày trước
Bán Perfectmoney USD VietComBank 340 USD 1 ngày trước
Bán Litecoin MB Bank 1.50004 LTC 1 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 0.93705 LTC 1 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 1.06450 LTC 1 ngày trước
Mua MB Bank Perfectmoney USD 350 USD 2 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 10 USD 2 ngày trước
Mua VPBank E-voucher USD 7 USD 2 ngày trước
Bán E-voucher USD VPBank 6 USD 2 ngày trước
Mua VPBank E-voucher USD 6 USD 2 ngày trước
Bán E-voucher USD VPBank 6 USD 2 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 0.90300 LTC 2 ngày trước
Bán E-voucher USD VPBank 11 USD 2 ngày trước
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 44USD => VietComBank (5)
Bán 0BCH => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 60USD => VietComBank (5)
Bán 43USD => VietComBank (5)