Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán USDT TRC20 ACB - A chau bank 83.000 USDT 1 giờ trước
Bán Litecoin TPbank - NH TMCP Tiên Phong 0.28010 LTC 2 giờ trước
Bán E-voucher USD VietComBank 41 USD 4 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 31 USD 14 giờ trước
Đổi MB Bank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank 8,000,398 VND 16 giờ trước
Bán Litecoin VietComBank 0.89100 LTC 19 giờ trước
Bán Litecoin Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank 0.34000 LTC 20 giờ trước
Bán Litecoin ACB - A chau bank 1.11500 LTC 20 giờ trước
Bán Litecoin ACB - A chau bank 0.98500 LTC 20 giờ trước
Bán Litecoin BIDV 0.25001 LTC 22 giờ trước
Mua LPB - Ngan hang Buu đien Lien Viet USDT TRC20 50 USDT 23 giờ trước
Mua MB Bank USDT ERC20 400 USDT 1 ngày trước
Mua MB Bank USDT ERC20 50 USDT 1 ngày trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong E-voucher USD 30 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank E-voucher USD 40 USD 1 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 0.70001 LTC 1 ngày trước
Mua ACB - A chau bank USDT TRC20 82 USDT 1 ngày trước
Mua Techcombank Litecoin 1.13636 LTC 1 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 1.55002 LTC 1 ngày trước
Bán Litecoin BIDV 0.37001 LTC 1 ngày trước
Votes
Mua 4USD => BIDV (5)
Bán 69USDT => VietComBank (5)
Bán 16USD => VietComBank (5)
Mua 12USD => VietComBank (5)
Bán 91USDT => VietComBank (5)
Bán 60USDT => VietComBank (5)
Bán 110USDT => VietComBank (5)
Bán 50USDT => VietComBank (5)
Bán 20USD => VietComBank (5)
Bán 15USD => VietComBank (5)