Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 2 giờ trước
Mua Techcombank Litecoin 0.20000 LTC 3 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 48 USD 3 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 102 USD 4 giờ trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong E-voucher USD 100 USD 7 giờ trước
Mua VietComBank E-voucher USD 100 USD 7 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 92 USD 7 giờ trước
Mua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank E-voucher USD 10 USD 8 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 115 USD 8 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 15 USD 8 giờ trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong E-voucher USD 1,000 USD 9 giờ trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 10 giờ trước
Mua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank E-voucher USD 10 USD 10 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 100 USD 10 giờ trước
Bán USDT ERC20 MB Bank 150.000 USDT 11 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 20 USD 12 giờ trước
Mua ACB - A chau bank Tron 400 TRX 14 giờ trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong Litecoin 0.50000 LTC 14 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 204 USD 15 giờ trước
Bán E-voucher USD TPbank - NH TMCP Tiên Phong 35 USD 15 giờ trước
Votes
Bán 201USDT => MB Bank (5)
Bán 200USDT => MB Bank (5)
Bán 119USDT => VietComBank (5)
Bán 99USD => MB Bank (5)
Bán 180USDT => MB Bank (5)
Bán 172USDT => VietComBank (5)
Bán 128USD => MB Bank (5)
Bán 239USDT => MB Bank (5)
Bán 33USDT => VietComBank (5)
Bán 70USD => MB Bank (5)