Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Perfectmoney USD 100 USD 9 giờ trước
Mua VietComBank USDT TRC20 100 USDT 9 giờ trước
Bán WMZ VietComBank 20 USD 9 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 17 USD 18 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 16 USD 18 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 15 USD 18 giờ trước
Bán E-voucher USD Dong a bank 15 USD 23 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 15 USD 23 giờ trước
Mua Techcombank E-voucher USD 20 USD 1 ngày trước
Mua MB Bank E-voucher USD 10 USD 1 ngày trước
Bán Litecoin VietComBank 1.50001 LTC 1 ngày trước
Mua MB Bank E-voucher USD 42 USD 1 ngày trước
Mua MB Bank USDT TRC20 500 USDT 1 ngày trước
Mua MB Bank Perfectmoney USD 100 USD 1 ngày trước
Mua MB Bank Perfectmoney USD 120 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 5 USD 1 ngày trước
Mua MB Bank Perfectmoney USD 120 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 100 USD 1 ngày trước
Bán E-voucher USD Dong a bank 30 USD 1 ngày trước
Bán USDT TRC20 MB Bank 100 USDT 1 ngày trước
Votes
Mua 0BTC => VietComBank (5)
Ok
Bán 500USD => MB Bank
Ok ok
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BCH => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 13USD => VietComBank (5)
Mua 50USD => MB Bank
rất nhanh
Bán 13USD => VietComBank (5)
Bán 40USD => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)