Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ USD, EUR, USDT, BTC, BCH, ETH, LTC, ERP, DOGE VÀ NHIỀU COIN ẢO KHÁC

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank E-voucher USD 110 USD 7 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 203 USD 12 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 412 USD 13 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 3,000 USD 13 giờ trước
Mua VietComBank E-voucher USD 220 USD 15 giờ trước
Bán E-voucher USD VietComBank 200 USD 15 giờ trước
Mua VietComBank E-voucher USD 15 USD 18 giờ trước
Mua VietComBank Litecoin 0.23158 LTC 18 giờ trước
Mua Techcombank USDT TRC20 235.429 USDT 19 giờ trước
Mua Techcombank USDT TRC20 236 USDT 20 giờ trước
Mua Techcombank Perfectmoney USD 205 USD 21 giờ trước
Bán USDT ERC20 VietComBank 180.000 USDT 21 giờ trước
Bán USDT ERC20 VietComBank 188.442 USDT 21 giờ trước
Mua Techcombank USDT TRC20 31.300 USDT 22 giờ trước
Bán USDT TRC20 MB Bank 1,000.001 USDT 1 ngày trước
Bán Dogecoin VietComBank 309.00000 DOGE 1 ngày trước
Mua VietComBank E-voucher USD 50 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 50 USD 1 ngày trước
Bán Litecoin ACB - A chau bank 0.90000 LTC 1 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 8 USD 1 ngày trước
Votes
Bán 180USDT => VietComBank (5)
Bán 188USDT => VietComBank (5)
Bán 1LTC => Techcombank (5)
site uy tín, nhanh gọn
Bán 1LTC => Techcombank (5)
site uy tín, nhanh gọn
Bán 188USD => VietComBank (5)
Bán 205USDT => VietComBank (5)
Bán 307USDT => VietComBank (5)
Bán 287USDT => VietComBank (5)
Bán 210USDT => VietComBank (5)
Bán 200USDT => VietComBank (5)