Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

CHIẾT KHẤU

21:06
21/05/2021
3687

Cách tính chiết khấu

Mỗi khi đăng nhập tài khoản trên https://AutoTienAo.com/, hệ thống sẽ tự động tính Chiết Khấu dựa trên số lượng đã giao dịch trên hệ thống tới tối đa 25% lợi nhuận


CÁCH TÍNH % CHIẾT KHẤU CỦA HỆ THỐNG!

Mọi khách hàng đều được hưởng Chiết Khấu chỉ cần đăng ký là thành viên.
Hệ thống tính % Chiết Khấu dựa trên sự chênh lệch giữa GỬI & NHẬN
Chỉ cần đăng ký thành viên bạn sẽ được hưởng ngay Chiết Khấu ở mức LV0 - 5%
Level Chiết Khấu sẽ tăng lên tới tối đa 25% dựa trên tổng số lượng giao dịch GỬI & NHẬN, và sẽ giảm dần về 5% nếu lượng giao dịch trong 2 tuần không duy trì đủ mức giao dịch theo Level


BẢNG HẠN MỨC VÀ CHIẾT KHẤU

LEVEL

TỔNG GIAO DỊCH

CHIẾT KHẤU

01

$0  =>  $2,000

5%

02

$2,000   =>    $5,000

7%

03

$5,000    =>     $10,000

10%

04

$10,000   =>     $30,000

15%

05

$30,000   =>     $50,000

20%

06

> $50,000

25%

 

Thông thường chiết khấu 25% thì bạn sẽ nhận được 0.25% chiết khấu số tiền giao dịch tùy thời điểm giao dịch, chiết khấu có thể tăng hoặc giảm

% Chiết khấu được tính luôn vào tỷ giá mua, bán tiền ảo, coin ảo tại sàn https://AutoTienAo.com/ nên bạn sẽ thấy sự khác biệt về tỷ giá khi đăng nhập giao dịch với không đăng nhập giao dịch

Trân trọng !