Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập
Mua bán, chuyển đổi Binance coin sang Techcombank nhanh chóng, an toàn, tự động 24/7 trong vòng 30 giây. Giá Binance coin (Coin_BNB) hôm nay rẻ nhất tại Việt Nam.
Bán Binance coin-Techcombank
BNB
Tối thiểu : 0.08 BNB , Tối đa : 10 BNB
Lưu ý: Khi bán tiền mã hóa, chúng tôi sẽ cộng thêm 1 lượng nhỏ nữa để xác định giao dịch an toàn, lượng chênh lên sẽ được tính giá như bình thường. Ví dụ bán 1 BTC, bạn sẽ gửi 1.00001245 BTC. Bạn cần gửi đúng số lượng in trên màn hình. Nếu bạn sử dụng sàn để gửi coin, hãy chú ý phí rút từ sàn đó để gửi đúng số tiền cho chúng tôi.

Bảng phí giao dịch

Số lượng Tỷ giá
<= 10000 BNB 5,536,484 VND
> 10000 BNB 6,220,768 VND