Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

CHIẾT KHẤU

21:06
21/05/2021
18502

Cách tính chiết khấu

Mỗi khi đăng nhập tài khoản trên https://AutoTienAo.com/, hệ thống sẽ tự động tính Chiết Khấu dựa trên số lượng đã giao dịch trên hệ thống tới tối đa 25% lợi nhuận


CÁCH TÍNH % CHIẾT KHẤU CỦA HỆ THỐNG!

Mọi khách hàng đều được hưởng Chiết Khấu chỉ cần đăng ký là thành viên.
Hệ thống tính % Chiết Khấu dựa trên sự chênh lệch giữa GỬI & NHẬN
Chỉ cần đăng ký thành viên bạn sẽ được hưởng ngay Chiết Khấu ở mức LV0 - 5%
Level Chiết Khấu sẽ tăng lên tới tối đa 25% dựa trên tổng số lượng giao dịch GỬI & NHẬN, và sẽ giảm dần về 5% nếu lượng giao dịch trong 2 tuần không duy trì đủ mức giao dịch theo Level


BẢNG HẠN MỨC VÀ CHIẾT KHẤU

LEVEL

TỔNG GIAO DỊCH

CHIẾT KHẤU

01

$0  =>  $2,000

5%

02

$2,000   =>    $5,000

7%

03

$5,000    =>     $10,000

10%

04

$10,000   =>     $30,000

15%

05

$30,000   =>     $50,000

20%

06

> $50,000

25%

 

Thông thường chiết khấu 25% thì bạn sẽ nhận được 0.25% chiết khấu số tiền giao dịch tùy thời điểm giao dịch, chiết khấu có thể tăng hoặc giảm

% Chiết khấu được tính luôn vào tỷ giá mua, bán tiền ảo, coin ảo tại sàn https://AutoTienAo.com/ nên bạn sẽ thấy sự khác biệt về tỷ giá khi đăng nhập giao dịch với không đăng nhập giao dịch. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện để trở thành địa chỉ mua bán tiền ảo tốt nhất tại thị trường Việt Nam.

Trân trọng !